Retourbeleid van Indigo-nails.nl:

1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient u Alex-Nails daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Alex-Nails de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier/ondernemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Alex-Nails te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de administratie kosten van 7,00 euro en retourzendingen voor uw rekening komen.

Voor vragen, neem gerust contact op: [email protected] of 06-16437590